Dagens valutakurser severet ganske enkelt!
På Vekselkurs.dk finder du altid aktuelle valutakurser og vekselkurser. Du kan printe dem i forskellige formater, eller gemme som Excel-regneark. Nu også med valutaomregner!
Forside -> Vekselkurs Nyheder -> Valutakurserne kan være altafgørende, når du køber ting online


Valutakurserne kan være altafgørende, når du køber ting online


Vil du gerne slippe for de fysiske butikker og i stedet købe størstedelen af dine ting online? Det er der rigtig mange, der vælger at gøre. Selvom onlinehandel virker som en rigtig god idé, skal du stadig holde øje med, om du nu egentlig sparer penge. Det er her, valutakurserne kommer ind i billedet.

 

Vælger du en udenlandsk forhandler, er du nødt til at forholde dig til kurserne, og om det overhovedet kan betale sig for dig at købe via den pågældende forhandler. I dette indlæg kan du læse mere om, hvorfor det er vigtigt at tage højde for valutakurserne, når du handler online.

 

Sparer du nu også penge?

Der kan være en del penge at spare, når du handler online. Skal du købe større ting, kan det også være en fordel at vælge onlinehandel, da du ikke skal tænke på at transportere produktet til dit hjem. Køber du det online, vil det i mange tilfælde blive transporteret direkte hjem til din hoveddør. Det er smart. Det kan dog nogle gange være svært at gennemskue, om du egentlig sparer penge ved at handle online.

 

Lad os tage et eksempel. Du står og skal have en ny boksepude af god kvalitet, men du synes, det er svært at få den fragtet hjem. Du vil derfor gerne købe den online i håb om, at den vil blive transporteret direkte hjem til dig. Derudover er du også overbevist om, at du kan finde den billigere online. Du undersøger de mange forskellige modeller, der er på markedet og finder en, der passer til dig. Du finder den ved en udenlandsk forhandler, hvor det egentlig lyder til at være en fair pris, men er det nu også det?

 

Køber du den hos en forhandler, hvor prisen er opgjort i euro, har du sikkert en fornemmelse af, hvad kursen ligger på. Kursen kan dog være langt fra din fornemmelse, og det kan derfor blive dyrere, end du lige havde regnet med. Det kan selvfølgelig også gå den modsatte vej. Pointen er, at det er en rigtig god idé at undersøge valutakursen, inden du gennemfører handlen, da det kan blive dyrere for dig end først antaget.

 

Vælg den rigtige forhandler

Når du skal købe ting online, kan du sagtens vælge udenlandske forhandlere. Der kan være mange penge at spare. Det vigtigste er dog, at du tager dine forholdsregler og undersøger, hvor meget prisen egentlig bliver i danske kroner, inden du indtaster dine kortoplysninger. Du kan nemlig blive overrasket over, hvor meget det i sidste ende bliver, når pengene bliver hævet fra din konto.

 

Når du vælger at handle online hos udenlandske forhandlere, skal du også være opmærksom på, hvilken valuta pengene bliver hævet i. Det har nemlig betydning for, hvilken valutakurs der benyttes. Står forhandleren selv for valutaomregningen, kan det være en fordel at undersøge, hvad de regner det ud fra. Det kan nemlig være, at deres valutakurs ikke stemmer helt overens med den reelle valutakurs. Er det banken, der står for omregningen, kan dette være det samme tilfælde.Valutatyper
Euro - Dollars - Pund - Kroner

Specifikke valutaer
EUR - USD - GBP - SEK - NOK - CHF - CAD - JPY - AUD - NZD - LTL - PLN - CZK - HUF - HKD - SGD - ZAR - BGN - RON - TRY - KRW - HRK - RUB - THB - MYR - PHP - IDR - CNY - BRL - MXN - INR

© Copyright 2017 - Vekselkurs.dk Om Vekselkurs.dk - Valutaomregner - Sitemap - Cookie- og privatlivspolitik -