8 faktorer, der påvirker valutakurser

Denne artikel undersøger nogle af de førende faktorer, der påvirker variationer og udsving i valutakurser, og forklarer årsagerne til deres volatilitet,

1. Inflationsrater

Ændringer i markedsinflationen forårsager ændringer i valutakurser. Et land med en lavere inflation end andres vil se en styrkelse af værdien af sin valuta. Priserne på varer og tjenester stiger langsommere, hvor inflationen er lav. Et land med en konstant lavere inflation viser en stigende valuta, mens et land med højere inflation typisk ser afskrivninger i sin valuta og normalt ledsages af højere renter.

2. Interesserater

Ændringer i rentesatsen påvirker valuta- og dollarkursen. Forex-renter, renter og inflation er alle korreleret. Stigninger i renterne får et lands valuta til at stige, fordi højere renter giver højere renter til långivere og derved tiltrækker mere udenlandsk kapital, hvilket medfører en stigning i valutakurser.

3. Landets aktuelle konto / betalingsbalance

Et lands løbende konto afspejler handelsbalance og indtjening på udenlandske investeringer. Det består af det samlede antal transaktioner inklusive dets eksport, import, gæld osv. Et underskud på betalingsbalancen på grund af at bruge mere af sin valuta på at importere produkter, end det tjener ved salg af eksport, forårsager afskrivninger. Betalingsbalancen svinger valutakursen for den indenlandske valuta.

4. Statsgæld

Statsgæld er offentlig gæld eller statsgæld, der ejes af staten. Et land med statsgæld er mindre tilbøjelige til at erhverve udenlandsk kapital, hvilket fører til inflation. Udenlandske investorer vil sælge deres obligationer på det åbne marked, hvis markedet forudsiger statsgæld i et bestemt land. Som et resultat følger et fald i værdien af dens valutakurs.

5. Handelsbetingelser

Relateret til løbende konti og betalingsbalance er handelsbetingelserne forholdet mellem eksportpriser og importpriser. Et lands handelsbetingelser forbedres, hvis dets eksportpriser stiger i højere grad end dets importpriser. Dette resulterer i højere indtægter, hvilket medfører en højere efterspørgsel efter landets valuta og en stigning i valutaens værdi.

6. Politisk stabilitet og ydeevne

Et lands politiske stat og økonomiske præstationer kan påvirke dets valutastyrke. Et land med mindre risiko for politisk uro er mere attraktivt for udenlandske investorer, hvilket trækker investeringer væk fra andre lande med mere politisk og økonomisk stabilitet. Forøgelse af udenlandsk kapital fører igen til en styrkelse af værdien af dens indenlandske valuta. Et land med en sund finans- og handelspolitik giver ikke plads til usikkerhed i værdien af sin valuta.

7. Recession

Når et land oplever en recession, vil dets renter sandsynligvis falde, hvilket mindsker dets chancer for at erhverve udenlandsk kapital. Som et resultat svækkes dens valuta i sammenligning med andre landes og sænker derfor valutakursen.

8. Spekulation

Hvis et lands valutaværdi forventes at stige, vil investorer kræve mere af denne valuta for at opnå overskud i den nærmeste fremtid. Som et resultat vil valutaens værdi stige på grund af stigningen i efterspørgslen. Med denne stigning i valuta værdi kommer også en stigning i valutakursen.

Og alle disse øger udsvingene i valutakurser. Og det er derfor, at forexmarkedet er stærkt investeret af nogle eksperter, der ønsker at drage fordel af valutasvingninger. Hvis du vil investere i valutamarkedet, skal du først læse anmeldelserne af forexmæglerne.