Den største valuta i verden

Hvis du har været på ferie i udlandet eller handler online på udenlandske webshops, er du formegentlig bekendt med andre valutaer end den danske krone. Der er omkring 180 forskellige valutaer i verden, men det er de færreste af os, der vil kunne nævne dem alle. De mest bekendte for os danskere er nok – udover den danske krone – euroen, den amerikanske dollar og det britiske pund. Men hvilken valuta er egentlig den mest brugte i verden?

Verdens hovedvaluta

Hvis man ser på tallene over de forskellige valutaers samlede værdi i omløb, er der en klar vinder – den amerikanske dollar (USD) står for næsten halvdelen af al valutahandel i verden. Den amerikanske dollar er også den hovedvaluta som Verdensbanken og Den Internationale Valutafond anvender ved udstedelse af lån og tilskud.

Hvis du har været en tur i USA, har du nok selv prøvet at betale med den amerikanske dollar, men der er faktisk også mange andre lande og territorier, hvor du kan benytte den. Hele 16 lande har den amerikanske dollar som officiel valuta, inklusivt El Salvador, Panama og De Britiske Jomfruøer.

Du kan selvfølgelig også bruge dollaren til at handle online med. Flere danskere køber varer fra USA, hvor vores DKK konventernes til USD. Med den stigende interesse i amerikanske sportsligaer som NFL og NBA, er der også danskere, som bruger amerikanske bookmakere, og indbetaler og får udbetalt i USD. Der rådes dog generelt til at bruge bookmakere, der har dansk licens, når der spilles online, og flere europæiske bookmakere inkluderer da også spiltips til de amerikanske sportsgrene i takt med, at de bliver mere populære. 

Den amerikanske dollars skal ikke forveksles med andre dollars-valutaer. Canada, Australien, New Zealand, Hongkong og Singapore har alle deres egen dollar, og kursen mellem de forskellige dollars kan variere.

Hvorfor er dollaren den mest populære valuta?

Den stærke amerikanske økonomi er en af grundene til, at den amerikanske dollar har fået så stor værdi. Cirka halvdelen af dens værdi anslås at være i omløb i udlandet, og omkring 90% af valutahandel involverer dollaren.

Den amerikanske dollar blev indført i USA i 1792. Dollaren fik større og større betydning i starten af 1900-tallet, og i 1944 blev den en central del af det nye Bretton Woods-system, som afskaffede guldstandarden (hvor valutaer bakkes op af guld), og erstattede den med den amerikanske dollar. USA havde på dette tidspunkt de største guldreserver, så det var naturligt, at det blev deres dollar som, blev den globale valuta. Aftalen gjorde det muligt for lande med andre valutasystemer at sikkerhedskopiere deres valuta med dollars i stedet for guld, og de kunne ikke længere devaluere deres valuta mod andre landes.

I starten af 1970erne brød Bretton Woods-systemet sammen. Præsident Nixon valgte at adskille dollaren fra guldet igen, da andre lande begyndte at kræve at få byttet deres dollars for amerikanernes guld. Dollaren var nu etableret som verdens dominerende reservevaluta, så den forblev den førende valuta i verden, selv efter frigørelsen fra guldet. Frigørelsen skabte dog stagflation i USA, hvor priserne steg, mens væksten stod stille.

Den amerikanske dollar er populær hos valutahandlere, fordi den, modsat andre valutaer, ikke bliver svækket under almindelig inflation. Mens andre landes valutaer kan både stige og falde i værdi, så falder den amerikanske dollars værdi kun i takt med inflation. Værdien er altid fastsat, hvilket gør det mere attraktivt for valutahandlerne at handle med.

Valutaens historie

Der er fundet beviser for, at valutasystemer og handel mellem forskellige valutaer har eksisteret siden oldtiden. Verdens første mønt kan dateres tilbage til omkring år 600 f.Kr. og stammer fra kongeriget Lydia, som nu er en del af det moderne Tyrkiet. Ideen med en møntfod som betalingssystem blev hurtigt populært og spredte sig til nabolandene. Mønterne blev brugt på tværs af landegrænser og forskellige valutaer ved, at de blev omvekslet til en indbyrdes kurs, baseret på mønternes vægt i ædelt metal.

Valutasystemer og veksling blev hurtig en del af de tidlige faser af banksystemerne og var en vigtig del af handelsindustrien i middelalderen og renæssancen. En stor del af valutahandlen flyttede til Nederlandene, da Nederlandene blev en handelspolitisk stormagt i det 17. og 18. århundrede, og i det 19. århundrede flyttede handlen videre til Storbritannien.

Valutamarkedet er i dag globalt, og New York, London og Tokyo er de største markeder.

Hvad vil ske i fremtiden?

Der er intet, der tyder på, at en anden valuta er på vej til at overtage den amerikanske dollar som verdens førende valuta lige med det samme, men euroen er dens tætteste konkurrence. Euroen er på nuværende tidspunkt den næststørste valuta i verden, og den har stået stærkere i løbet af det sidste år, mens den amerikanske dollar har været svækket.

Det er dog ikke alle lande som er tilfredse med, at den amerikanske dollar er den globale valuta. I 2009 udtrykte Kina og Rusland ønsket om at oprette en reservevaluta som ikke var bundet til en specifik nation, og Kina foreslog Den Internationale Valutafond at udvikle en hel ny valuta, som kan erstatte dollaren. Begrundelsen til opfordringen var Kinas bekymring for, at de mange billioner dollars, som de besidder, ville blive værdiløse, hvis dollarinflationen skulle finde sted.

Hvis du sidder inde med nogle amerikanske dollars, er der dog ingen grund til bekymring. Der er intet, der tyder på, at en ny global valuta er i støbeskeen lige med det samme, men det bliver spændende at se, om andre valutaer vil blive i stand til at overtage den amerikanske dollar i fremtiden.